Uvedení kompostárny do zkušebního provozu

Aktuality
02.09.11

Oznamujeme uvedení kompostárny na našem recyklačním závodě v Olomouci do zkušebního provozu. Kompostárna byla vybudována za přispění prostředků z fondů EU.

Kompostárna bude sloužit pro zpracování bioodpadů rostliného původu, vznikajících při údržbě veřejné zeleně a zelených ploch na nemovitostech občanů především z města Olomouce a okolních obcí, jakož i od producentů bioodpadů z podnikatelské sféry. Vzniklý kompost bude zpětně aplikován do ploch zeleně, především pro účely terénních úprav.