Dodávka mobilní linky na Sibiř

Aktuality
06.01.12

Na přelomu roku jsme dodali na Sibiř mobilní drticí a třídicí linku na zpracování kamene.
Linka spolehlivě pracuje i při teplotách -30°C.

08 Linka Sibiř