Realizace projektu "Úspory energie při recyklaci stavebních odpadů"

Aktuality
05.09.19

Firma RESTA s.r.o. realizuje projekt "Úspory energie při recyklaci stavebních odpadů",
který je spolufinancován z fondů EU. Projekt je v souladu s prioritní osou PO-3 operačního
programu „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“.

Předmětem projektu je pořízení kolového nakladače, který při stejném výkonu a nižší spotřebě
paliva na motohodinu umožní znatelně efektivnější využití energie.

201909 Vývojová hala