Realizace projektu "Vývojová hala"

Aktuality
05.09.19

Firma RESTA s.r.o. realizuje projekt "Vývojová hala", který je spolufinancován z fondů EU.

Projekt řeší vybudování nové výzkumně inovační kapacity ve vlastních prostorách. Projekt bude
využíván jako montážní pracoviště vývojového střediska. Realizací projektu firma navazuje
na svůj dosavadní vývoj a investice. Záměrem je navýšení vývojových kapacit tak, aby zároveň
nebyly odčerpány výrobní kapacity.

V rámci projektu bude realizován nákup pozemku, výstavba haly na pozemku parc.č. 6050/282
a nákup mostového jeřábu, laseru pro tvarové laserové řezání a hydraulického ohraňovacího lisu.

201909 Vývojová hala