Systemy sterowania, wagi taśmowe do urządzeń

System sterowania służy do zarządzania pracą wszystkich mobilnych agregatów i jednostek stacjionarnych. Zapewnia on włączenie napędów z uwzględnieniem powiązań technologicznych, diagnostyki urządzeń i identyfikacji stanów awaryjnych, kontroluje okresy konserwacji maszyn i agredatu napędzającego, zużycie materiałów pędnych. Ponadto można go wykorzystać do sterowania wagą taśmową.

ovladani linky

System sterowania składa się ze sterującego komputera przemysłowego, terminala sterującego i przycisków włączających, umieszczonych na panelu rozdzielnicy elektrycznej oraz na schematach mnemotechnicznych poszczególnych jednostek.

System zapewnia włączenie napędów, kontrolę elementów elektromechanicznych w rozdzielnicy elektrycznej, a w przypadku awarii przekazuje obsłudze komunikat o wystąpieniu awarii. Zapewnia on również zatrzymanie napędów w związku z powiązaniami technologicznymi.

Elektroniczne wagi taśmowe

Służą do bieżącego ważenia przetwarzanego materiału i do rejestracji wydajności jednostki za pomoca systemu sterowania jednostki. Stanowisko wagowe o masywnej konstrukcji jest zintegrowane w ramie przenośnika taśmowego produktu. Odczyty są wyświetlane na dotykowym terminalu sterującym.

3

Zdalna transmisja danych

Elektroniczne wagi taśmowe firmy RESTA mogą być rozbudowane o zdalną transmisję danych. Za pomocą sieci danych GPRS informacje z systemu sterowania jednostki sa w ustalonych przedziałach czasu transmitowane do serwera, z którym użytkownik jest połączony za pomocą Internetu. Dostęp do danych jest możliwy z dowolnego komputera na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik otrzymuje informację o pracy urządzenia wykonującego recykling, wydajności i zuzyciu materiałów pędnych.

 

2

1