Recyklační závody

Recyklační závod Olomouc - Holice, lokalita Nový Dvůr

Recyklační závod na zpracování stavebních odpadů se nachází v Olomouci - Holici, lokalita Nový Dvůr. Recyklační závod je sjezdem napojen na místní komunikaci vedoucí z křižovatky ulic Keplerova a Šlechtitelů na Nový Dvůr (GPS: 49°33´36,74´´N 17°16´ 31,78´´E). Recyklační závod slouží ke zpracování stavebních a demoličních odpadů vzniklých při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách a odstraňování staveb. Stavební odpad je zpracováván separací cizorodých částic, drcením a tříděním na požadované frakce. Ze stavebního odpadu tak vzniká recyklát (výrobek), který je zpětně využíván ve stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada přírodních materiálů. Recykláty odpovídají OTP ARSM 01/2001 a dalším normám platným pro stavebnictví. Kvalita recyklátů je minimálně dvakrát ročně ověřována rozbory prováděnými v akreditovaných zkušebních laboratořích.

P1000221
P1000231
P1000233

P1010491
P1010493
P1010497

100_5245