Kompostárna

Kompostárna

Přijímáme bio-odpady rostlinného původu a prodáváme rekultivační kompost a substrát. Přehled odpadů pro něž je zařízení - kompostárna Resta - určeno, naleznete ZDE

 

banner-kompostarna.jpg

 

Kompostování je přirozený biologický rozkladný proces, slouží k odbourání původních organických látek v odpadu a jejich přeměnu na stabilní humusové látky.

Dobře zvládnutým procesem aerobního kompostování dokážeme relativně rychle vytvořit z odpadu kvalitní a přírodní hnojivo. Přitom velká část půdy trpí nedostatkem organické hmoty, (humusu) jejímž zdrojem je kompost. Taková půda špatně váže vodu a v důsledku toho jsou zemědělské plochy vystaveny silné vodní i větrné erozi. S tím souvisejí povodňové stavy, které se stávají pravidelnými sezónními jevy. Ročně je tak vyplavováno z polí až několik tun kvalitní svrchní vrstvy půdy a živin, ale také chemických hnojiv, které pak kontaminují spodní vody, vodní toky a přehrady, které pak zarůstají sinicemi. Zásadním způsobem se snižuje kvalita životního prostředí a roste riziko hospodářských škod.

0kompost 0kompostovani 0teplota

0zavlazovani

 

Bio-odpadu je produkováno mnoho; počínaje odpadem z kuchyní (slupky), přes průmyslový bio-odpad (zpracování dřeva, pálenice, kaly), konče odpadem ze zahrad a veřejné zeleně.

Jen v komunálním odpadu se vyskytuje často až 50% bio-složky, za to platí náš stát miliardové pokuty Evropské unii. Na skládce totiž bio-odpad nekompostuje, ale vypouští skleníkové plyny a zapáchá. Stejně tak bez užitku hnije i další nezpracovaný odpad z ořezů dřevin, posekané trávy či listí. Správným procesem kompostování (provzdušňování, úprava vlhkosti, poměr uhlíku a dusíku, úprava zrnitosti a homogenity substrátu, sledování teplot) zabráníme negativním jevům a dosáhneme maximální záchrany organických látek. Řešíme bio-odpady ekologicky.

Kompostování tak doplňuje dlouholetou praxi v recyklaci stavebních odpadů a rozšiřuje portfolio recyklačního závodu Olomouc o bio-odpady.

 

0trideni 0prekopavani

 

"Recyklovat odpady a vytvářet z nich užitečné materiály je naším posláním."