Recykláty

Recyklované materiály

Vznikají vhodnou kombinací drcení a třídění na frakce s ohledem na maximální využití ve stavební výrobě (viz recykláty). Jednotlivé druhy recyklovaných materiálů jsou plnohodnotnou a cenově zajímavou náhradou přírodních materiálů a mají široké uplatnění jako zásypové materiály, při budování komunikací, úpravách terénu apod.

Způsob zpracování

  • ručním tříděním, tj. separací nežádoucích příměsí
  • tříděním a drcením pomocí recyklačních jednotek RESTA
  • nezpracovatelné nežádoucí příměsi jsou likvidovány v souladu s platnými předpisy

Kontrola kvality a nezávadnosti

Vhodnost recyklátů k novému použití ve stavebnictví je ověřována pravidelným prováděním zkoušek akreditovanou zkušebnou jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska jejich užití (technologická analýza).