Recykling, rozbiórki

Przetwarzanie odpadów budowlanych, kruszywa i odpadów z rozbiórek

Firma RESTA s.r.o. oferuje przetwarzanie odpadów budowlanych, kruszywa naturalnego, piasków, żwirów i odzysku drogowego,   jako   usługę. Nasza   firma   jest członkiem założycielem ARSM, posiada certyfikaty ISO 14001. Zgodnie ze zleceniem klienta możemy przetwarzać materiał w procesie kruszenia i przesiewania, albo w ich kombinacji. Recykling prowadzimy za pomocą mobilnych jednostek kruszących i przesiewających własnej produkcji i dlatego musimy elastycznie reagować na wszystkie powstające problemy. Mobilne jednostki kruszące korzystają z kruszarek udarowych i szczękowych, a mobilne jednostki przesiewające występują w wersji z dwoma sitami i wyjściem do czterech różnych frakcji.

Recyklować można większość odpadów z rozbiórek budynków, nawierzchni albo z innych obiektów. Powstały recyklat - kruszywo o różnych frakcjach - jest pełnowartościowym zamiennikiem materiałów naturalnych. Recykling daje oszczędność kosztów ponoszonych na transport i składowanie odpadów, kosztów zakupu naturalnego kruszywa, pomaga w zmniejszeniu obciążenia zorganizowanych wysypisk i oszczędza źródła naturalne.

Oprócz recyklingu odpadów budowlanych przetwarzamy kruszywa naturalne, piaski i żwiry. Na podstawie oświadczenia SŽDC nasza firma jest uprawniona również do recyklingu tłucznia z nasypów kolejowych, tzw. Odzysku kolejowego.

Oprócz mobilnych kruszarek i przesiewaczy wynajmujemy wszystkie pomocnicze urządzenia mechaniczne takie, jak koparki kołowe z młotem udarowym, czołowe ładowarki kołowe, itp. Transport urządzeń i mechanizmów zapewniamy własnym ciągnikiem z przyczepą niskopodwoziową.

Rozbiórki wykonujemy razem z innymi pracami związanymi z finalnym przetworzeniem gruzu budowlanego. Ze względu na uniwersalny park maszynowy możeny zaoferować optymalne technologie dla zleceń obejmujących setki a nawet dziesiątki tysięcy ton materiałów na całym terenie Republiki Czeskiej, Słowacji i Unii Europejskiej.