Bytová výstavba

  • Rekreační objekt na Plumlově
  • Rodinné domy v Majetíně
  • Rodinné domy v Prostějově
  • 20 malometrážních bytů v Brodku u Přerova
  • Střešní nástavba v Olomouci
  • Rodinný dům v Tovačově
  • Zateplení bytového domu ve Vojnicích

RD Majetín I
RD Majetín II
RD Majetín III

RD Prostějov I
RD Prostějov II
RD Prostějov III

RD Prostějov IV
RD Prostějov V
RD Štěpánov

RD Tovačov
Rekreační objekt Plumlov
Zateplení bytového domu ve Vojnicích