Zelená úsporám

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Naše firma je registrovaná v databázi odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám a jsme schopni pro Vás zajistit služby od vypracování projektu přes podání žádosti až po realizaci díla.

Již realizované akce v programu Zelená úsporám.

Ukázka postupu zateplení: