RESTA OH2 1050x1000

Mobilní drticí jednotka RESTA OH2 1050x1000 na pásovém podvozku

Hlavní fotka
 
Transport
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Zpracovává
 • beton, železobeton
 • cihelné suti, živičné kry
 • přírodní materiály do pevnosti 200 MPa

Parametry
drtič: horizontální odrazový OD 1050x1000
vstup: max. 800 mm, kamenivo max. 400 mm
výstup: min. 0 - 32 mm, max. 0 - 110 mm (dle nastavené štěrbiny drtiče, kubické zrno)
výkon: 90 - 200 t/h (dle nastavení odrazových desek vůči rotoru)
hmotnost: 29 t
Výhody
 • vysoký výkon, velký stupeň zdrobnění
 • vynikající tvarový index
 • snadná výměna drticích elementů
 • možnost použití keramických lišt  pro dlouhodobou životnost
 • nenáročná obsluha a údržba
 • možnost skrápění, magnetického separátoru, přetřídění, váhy, dálkového přenosu dat,
  stříšky pro obsluhu
 • dlouhá násypka s nízkou sypnou hranou