RESTA TH2 1600x4000/2

Mobilní třídicí jednotka RESTA TH2 1600x4000/2

Hlavní fotka
 
Transport
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Zpracovává
 • kamenivo, štěrky, písky
 • cihelné sutě, drcený beton, zemina
 • uhlí, struska

Parametry
třídič: vibrační 2-sítný, rozměr sítových ploch 1600x4000 mm
vstup: max. 900 mm
výstup: 3 frakce (dle okatosti použitých sít) + nadroštná frakce
výkon: 150 - 270 t/h (dle okatosti použitých sít a typu materiálu)
hmotnost: 25 t
Výhody
 • vysoká provozní spolehlivost, nízké provozní náklady
 • vysoký výkon a robustní konstrukce
 • velká sypná výška pásových dopravníků
 • možnost volby typu pohonu - elektrický nebo hydraulický
 • plynulá regulace frekvence třídiče
 • možnost magnetického seperátoru, váhy, dálkového přenosu dat
 • snížení sypné hrany pro zavážení z drtiče odsunutím části násypky
 • možnost volby sklonu třídiče 18° - 22°
 • možnost použití v širokém rozsahu okolních teplot

Video