Řídicí systémy, dopravníkové váhy, dálkový přenos dat

Řídicí systém slouží pro ovládání všech agregátů mobilních, semimobilních i stacionárních jednotek. Zabezpečuje spouštění pohonů s ohledem na technologické návaznosti, diagnostiku zařízení a identifikaci poruchových stavů, hlídá intervaly provádění údržby stroje a hnacího agregátu, spotřeby pohonných hmot. 

New style terminal

Old style terminal

New style terminal

Řídicí systém je sestaven z řídicího průmyslového počítače PLC, ovládacího terminálu a spouštěcích tlačítek umístěných na panelu elektrorozvaděče a kontrolních plošinách jednotek, vstupů a výstupů - relé, stykače, ochrany, snímače,...

Díky spolupráci s výrobci průmyslové automatizace OMRON, DANFOSS, DANFOSS DRIVE a SIEMENS vyrábíme naše hydraulické a elektrické jednotky na konkurence schopné úrovni.

Control panel

Switchboard

Omron PLC

Siemens PLC

500 Logo

Elektronické pásové váhy

Slouží k průběžnému vážení zpracovaného materiálu a k záznamu výkonu jednotky. Vážicí stolice robustní konstrukce je integrována do rámu pásového dopravníku produktu. Data jsou zobrazována na ovládacím dotykovém terminálu.

3

Dálkový přenos dat

Elektronické pásové váhy firmy RESTA mohou být rozšířeny o dálkový přenos dat. Pomocí datové sítě GSM jsou data z řídicího systému jednotky v pravidelných intervalech odesílána na server, ke kterému se uživatel připojí prostřednictvím internetu. Přístup k datům je možný z jakéhokoliv počítače na základě přístupového jména a hesla.

Uživatel má tedy přehled o chodu recyklačního zařízení, zpracovaných výkonech, spotřebě pohonných hmot.

2

1