RESTA CS10 1100x750

Semimobilní drticí jednotka RESTA CS10 1100x750

Hlavní fotka
 
1
2
3
4
5
6

Zpracovává
 • přírodní materiály do pevnosti v tlaku 250 MPa (pouze nelepivý materiál)
 • beton, železobeton
 • cihelné sutě, živičné kry

Parametry
drtič: jednovzpěrný čelisťový DCJ 1100x750
vstup: max. kusy 900 x 700 x 600 mm
výstup: (dle nastavené štěrbiny drtiče), min. štěrbina 70 mm - frakce cca 0 - 130 mm, max. štěrbina 170 mm - frakce cca 0 - 250 mm
výkon: 90 - 250 t/h (dle velikosti nastavené štěrbiny)
hmotnost: 36 t
Výhody
 • optimální využití v kamenolomech
 • nakládání bagrem nebo nakladače do násypky ze tří stran
 • vysoký výkon a robustní konstrukce
 • možnost zpracování velkých kusů kameniva
 • nízké náklady na provoz a údržbu
 • vysoká provozní spolehlivost
 • automatická regulace podávaného množství materiálu do drtiče
 • příznivý tvarový index podrceného materiálu
 • možnost použití v širokém rozsahu okolních teplot
 • možnost skrápění, přetřídění, magnetického separátoru,  váhy, dálkového přenosu dat
 • dlouhá násypka s nízkou sypnou hranou
 • ochrana proti přetížení pojistnými elementy
 • možnost elektrického připojení třídicích zařízení RESTA