RESTA, Drtič, Třídič, Recyklace, Demolice, Drcení, Třídění

RESTA s.r.o.

Prowadzimy

  • produkcję mobilnych i semimobilnych kruszarek i przesiewaczy
  • produkcję mobilnych i semimobilnych linii kruszarek i przesiewaczy do przetwarzania kruszywa
  • opracowania studiów i projektów linii do recyklingu odpadów budowlanych, kruszenia i przesiewania materiałów naturalnych
  • recykling odpadów budowlanych, kruszenie kruszywa za pomocą jednostek kruszących i przesiewających
  • wyposażenie zakładów recyklingu odpadów budowlanych
  • składowanie odpadów budowlanych do recyklingu w zakładach zajmujących się recyklingiem
  • prace rozbiórkowe
  • prace budowlane
  • produkcję węży hydraulicznych
Produkcja urządzeń do kruszenia i przesiewania
Recykling, rozbiórki
OMRVW
11.12.2015PF 2016
Dear business partners, we would like to inform you during Christmas holidays (from 19. 12. 2015 to 3. 1. 2016) the activity of company RESTA s.r.o. will be restricted. It´s starting again o...
Używane jednostki
Używane jednostki

Oferujemy do sprzedaży jednostki nowe i używane jednostki po remoncie. Prosimy przejrzeć kompletną aktualną ofertę.

oferta używanych jednostek