Zakłady recyklingu

Zakład recyklingu Olomouc – Holice, lokalizacja Nový Dvůr

Zakład recyklingu do przetwarzania odpadów budowlanych jest usytuowany w Olomouci - Holici, w miejscowości Nový Dvůr. Zakład recyklingu jest połączony zjazdem z lokalną komunikacją prowadzącą od skrzyżowania ulic Keplerova i Šlechtitelů na Nový Dvůr (GPS: 49°33´36,74´´N 17°16´ 31,78´´E). Zakład recyklingu służy do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych przy realizacji obiektów, ich konserwacji, przy przebudowach i likwidacji budynków. Odpady budowlane przetwarza się przez oddzielenie częsci obcych, kruszenie i przesiewanie na wymagane frakcje. Z odpadu budowlanego powstaje recyklat (wyrób), który jest ponownie wykorzystywany w budownictwie, jako pełnowartościowy zamiennik materiałów naturalnych. Recyklaty odpowiadają wymaganiom OTP ARSM 01/2001 i innym normom obowiazującym w budownictwie. Jakość recyklatów jest co najmniej dwa razy w roku sprawdzana poprzez analizy wykonywane w akredytowanych laboratoriach badawczych.Zakład recyklingu do przetwarzania odpadów budowlanych jest usytuowany w Olomouci - Holici, w miejscowości Nový Dvůr. Zakład recyklingu jest połączony zjazdem z lokalną komunikacją prowadzącą od skrzyżowania ulic Keplerova i Šlechtitelů na Nový Dvůr (GPS: 49°33´36,74´´N 17°16´ 31,78´´E). Zakład recyklingu służy do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych przy realizacji obiektów, ich konserwacji, przy przebudowach i likwidacji budynków. Odpady budowlane przetwarza się przez oddzielenie częsci obcych, kruszenie i przesiewanie na wymagane frakcje. Z odpadu budowlanego powstaje recyklat (wyrób), który jest ponownie wykorzystywany w budownictwie, jako pełnowartościowy zamiennik materiałów naturalnych. Recyklaty odpowiadają wymaganiom OTP ARSM 01/2001 i innym normom obowiazującym w budownictwie. Jakość recyklatów jest co najmniej dwa razy w roku sprawdzana poprzez analizy wykonywane w akredytowanych laboratoriach badawczych.

P1000221
P1000231
P1000233

P1010491
P1010493
P1010497

100_5245